October 11, 2023

2 Duo Friesche kap Solarluiken voor MS Tampico

Number of hatches: 2 Duo Frieschse kap luiken
Aantal zonnepanelen: 16 zonnepanelen
Totaal vermogen: 3.920 Wp
Oplevering: maart 2023

Blommaert news